In het Westerkwartier, Agenda, Evenementen en Informatie
Cazemierboerderij

Oudheidkamer Tolbert & CazemierBoerderij

Hoofdstraat 27
9356 AT Tolbert
Groepen op afspraak. 
Tel.: 0594 - 512 448  www.cazemierboerderij.nl

  • Cazemierboerderij

De Stichting Oudheidkamer Fredewalda is eigenaar van de CazemierBoerderij, waar de Dorpsmaquette anno 1926 en het cultureel erfgoed wordt geëxposeerd.

Museum Fredewalda
De indrukwekkende maquette van Tolbert anno 1926 staat centraal om de geschiedenis van het dorp en de streek te kunnen vertellen. Het accent ligt op de veranderde samenleving in de 20e eeuw. Wie woonden er in de 119 pandjes? Hoe verliep het leven in het oudste dorp van Vredewold? Met foto’s, documenten, filmpjes, voorwerpen en interessante verhalen. 
Er worden regelmatig wisselende tentoonstellingen over plaatselijke geschiedenis en beeldende kunst georganiseerd.

 

Boerderij
De boerderij is ongeveer 400 jaar oud. Uit jaarringonderzoek blijkt dat drie eikenhouten gebinten dateren uit 1607. Heel bijzonder is, dat twee staanders aan de bovenkant een vorkconstructie hebben. De boerderij is het vroegste voorbeeld van de bouw van een zogenaamde Friese schuur in de provincie Groningen.
Op basis van de oudst bekende tekening (ca. 1830) wordt verondersteld dat de schuur vier gebinten lang was. Er stond toen een kop-romp boerderij.
In 1875 voerden Gerrit en Gepke Cazemier een grote verbouwing uit, waarbij het oude woongedeelte werd gesloopt en de schuur werd doorgetrokken. Zo ontstond een boerderij van het Oldambster (Oost-Groninger) type, ogenschijnlijk symmetrisch gebouwd. In het midden een entree met links en rechts twee vensters, maar toch ligt het voorhuis niet precies in het midden.
Een aantal 18-de eeuwse onderdelen werd hergebruikt: in de linker kamer de zolderbalken, de bedsteewand, de tegeltableaus en waarschijnlijk de schouw.
In de 20-ste eeuw vonden er kleine aanpassingen plaats, die echter het authentieke karakter niet hebben aangetast.